Bli med på den årlige regionale Likestillingskonferanse 02. november. Konferansen heter Innenfor - Utenfor og tar opp temaet psykisk helse.

Likestillingssenteret, Steensveen ressurssenter og Senter for likestilling inviterer til gratis kurs for ansatte i barnehager 14. november på UiA.

Interessert i å jobbe med likestilling? Senter for likestillinge ved UiA lyser ut en 100 % stilling (vikar) som rådgiver for en periode på 8 måneder.

Bli med på Likestillingsforum om lederskap og innovasjon med Lisa Whitehead på Håndverkeren, Kristiansand, 26. september kl. 18:00-20:00.

Under Arendalsuka arrangerte Senter for likestilling og GRID-Arendal en debatt om grønn politikk og likestilling. Les GRID-Arendals sak om arrangement her.

Hvordan inkluderer man lhbt-perspektiver i sine strategier og handlingsplaner? Dette og mer vil du lære om på vårt arrangementer under Skeive Sørlandsdager.

Interessert i grønn politikk og likestilling, eller seksualitetsundervisning i skolen? Kom på Senter for likestillings arrangementer på Arendalsuka.

20.-21. juni arrangerte Senter for likestilling m.fl konferanse i Oslo om nordisk likestillingspolitikk i et europeiseringsperspektiv.

Hva forbinder ledere på Sørlandet med mangfoldledelse? Les undersøkelsen av Agderforskning og Senter for likestilling her, bestilt av Seema As og Virke.

Senter for likestilling m. fl arrangerer konferanse om nordisk likestillingspolitikk i et europeiseringsperspektiv i Oslo 20.-21. juni.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Merkes med referansenr. 1710-55137
NB! Faktura skal IKKE utstedes til Senter for likestilling, men Universitetet i Agder slik som vist over.