«Bilder som förändrar världen» er en normkritisk bildehåndbok om sosiale kjønn av genusfotografen Tomas Gunnarsson.

Helgen 1-3 april avholdt LLH landsmøte for organisasjonen. Dette ble et historisk landsmøte, med valg av ny leder og lederstab, kandidater til landsstyret, samt

Les noen historier fra Agder om veien ut av (kles)skapet!
Illustrasjon utviklet av Skeiv Ungdom.

Årsrapport 2015

Årsrapporten for 2015 kan nå lastes ned fra våre nettsider, eller bestilles fra oss på: post@senterforlikestilling.org

Redd Barna, Skeiv Ungdom og LLH lanserer rapporten "Rettane til LHBTI-barn i Noreg - vurdering og tilrådingar i lys av FN sin barnekonvensjon".

Vi jobber med en stor re-strukturering av nettsiden vår. Det fører med seg at det for tiden er litt vanskelig å finne frem på nettsiden...

Regjeringen oppnevner et offentlig utvalg som skal gjennomgå alvorlige saker der barn og ungdom har vært utsatt for vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt...

May-Linda Magnussen er Cand.polit i sosiologi ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved UiO, forsker ved Agderforskning og god kollega til...

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet sender forslag om felles likestillings- og diskrimineringslov på høring. Forslaget innebærer at de fire...

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Merkes med referansenr. 1710-55137
NB! Faktura skal IKKE utstedes til Senter for likestilling, men Universitetet i Agder slik som vist over.