Nyhetsbrev desember 2008

LIKESTILLINGSFORUM Fredag 19. desember 11-13.00 (inkl lunsj) i Agderforskning lokaler i Sørlandets kunnskapspark Tema: Likestilling og levekår. Dag Ellingsen, Agderforskning presenterer foreløpige funn fra levekårsprosjekt. Påmelding til koordinator May-Linda Magnussen, mlm@aforsk.no.

LIKESTILLINGSSTUDIET Det er ledige plasser. Spørsmål om studiet rettes til koordinator Åsta L. Einstabland på tlf 909 38856 asta.l.einstabland@uia.no

NYHETER

Arrangementer 2009: Meld inn arrangementer til kalenderen: senterforlikestilling@uia.no

FORSKERLUNSJ Mandag 26. januar kl 11-13.00 inviterer Senteret til tapaslunsj for forskere med interesse for feltet kjønn og likestilling. Maria Zackariasson fra Kilden vil orientere om forskningsfeltet og internasjonalisering. Påmelding innen 21.
januar til asta.l.einstabland@uia.no

MEDIEKURS Torsdag 12. februar: Mediekurs skreddersydd for kvinner både i offentlig og privat næringsliv. Kursholder: Kristina Nilsen, mediaanalytiker Retriever

Mer informasjon: kontakt Åsta Einstabland asta.l.einstabland@uia.no 90938856

KONFERANSE OM MENN, HELSE OG LIVSKVALITET 7. mai med den anerkjente mannsforskeren Michael Kimmel. Mer om seminaret: kontakt Åsta Einstabland asta.l.einstabland@uia.no 90938856

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no