Nytt EVU-tilbud fra Senter for likestilling

hand-634620_1280

Hvordan er det å være LHBT-person i Norge? Får LHBT-person tilgang til likeverdige tjenester?

  Med utgangspunkt i Regjeringens handlingsplan for LHBT-personer, som har til formål å få slutt på diskriminering på bakgrunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, og bidra til å bedre levekår og livskvalitet for de ulike gruppene, ønsker Senter for likestilling å arrangere etter- og videreutdanning kurs høsten 2015. LHBT er en samlebetegnelse for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. Opplegget vil være særlig rettet mot ansatte i offentlig sektor, og kan være aktuelt for personer som jobber med personal, folkehelse og planarbeid, helse- og sosialarbeidere, helsesøstre, ungdomsarbeidere, sosiallærere og rådgivere i skolen, samt ansatte i NAV, barnevernet, psykiatrien, sykehjem og eldreomsorg, rettsvesenet og rusomsorgen. Rammen for etter- og videreutdanningskurset er tre kursdager fordelt over høstmånedene 2015. Vi kan tilby en rekke eksperter og forelesere som vil ta opp problemstillinger knyttet til LHBT-feltet. Hva er LHBT? Hvilke ord og begreper benyttes for å snakke om kjønn og seksualitet? Hvordan er det å være LHBT i etniske minoritetsgrupper? Hvordan kan LHBT implementeres i kommunenes praktiske likestillingsarbeid? Vi mener dette kurset er et etterlengtet tiltak og vil være til stor nytte for svært mange. Dersom du er interessert, ta kontakt med oss her på Senter for likestilling for mer informasjon. Du kan nå oss på telefonnummer 38 14 12 21 eller på vår epost: post@senterforlikestilling.org
Bilde fra Pixabay
Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no