Nytt NIKK-prosjekt: Unge stemmer for likestilling i Norden

Senter for likestilling har fått tildelt midler til et nytt nordisk likestillingsprosjekt. Prosjektet "Unges stemmer for likestilling i Norden" er finansiert av  Nordisk Minsterråd gjennom NIKK-midler og er et 2-åring prosjekt fra 2020-2022. 
 
Prosjektet er i samarbeid med KVINFODanmarks videnscenter for kønligestilling og mangfoldighed og Region Värmland  i Sverige – Avdelningen för regional tilväxt. 
 
Formålet med prosjektet er å gi unge eierskap til likestilling som drivkraft for et bærekraftig Norden. Vi rekrutterer unge med ulike bakgrunner fra nordiske ungdoms- og studentorganisasjoner, i tillegg deltar kjernemiljøer for likestilling og innovasjon som drivere i prosjektet.
 
Gjennom bruk av Design Thinking som metode og normkritisk perspektiv utfordrer vi ungdom til å komme frem til konkrete løsningsforslag knyttet til bærekraftsmålene 2030 med utgangspunkt i unges perspektiv på likestilling som; kjønnsnormer, demokrati, segregerte utdannings- og yrkesvalg, digitalisering, klimaendringer og mangfold som verdiskapende.
 
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
 
 

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no