Arrangement

Senter for likestilling arrangerer både egne arrangementer og arrangementer i samarbeid med andre. Våre faste arrangementer er Likestillingsforum og Forskerforum, mer informasjon om de ulike forumene finner du ved å klikke i undermenyen over. Senterets arrangementer er nært knyttet til samfunnsdebatten angående likestilling, i tillegg arrangerer vi frittstående arrangementer ut i fra aktuelle temaer og problemstillinger.Vi benytter oss i stor grad av profilerte ressurspersoner både nasjonalt og internasjonalt, for å gi deltagerne best mulig utbytte. Senter for likestilling samarbeider videre med ulike aktører om arrangementer som faller innenfor likestillingsfeltet. Det vil si arrangementer der Senteret er medarrangør i samarbeid med andre, eller støttespiller for andre aktører. Ønsker du tilgang til slide show eller andre dokumenter fra våre arrangementer finner du det meste her. - Senteret har tilgang på et stort kontaktnett. Vi deler gjerne våre erfaringer med andre, og gir råd og tips til gjennomføring av arrangementer. Ta kontakt med oss dersom du ønsker å samarbeide om et arrangement, eller dersom du trenger litt hjelp på veien. En oversikt over kommende arrangement finner du i kalenderen til høyre. Velkommen!
Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Merkes med referansenr. 1710-55137
NB! Faktura skal IKKE utstedes til Senter for likestilling, men Universitetet i Agder slik som vist over.