Delmonitor 2013

I forbindelse med prosjektet «Likestillingsmonitor 2013: Kvinnelige ledere på Agder», har May-Linda Magnussen og Christine Svarstad utarbeidet delmonitor for 2013. Her presenteres regional statistikk som er relevant for å si noe om kjønnsbalansen i ledende stillinger for agderregionen. En delmonitor er som navnet indikerer ikke det samme som en likestillingsmonitor, men tar utgangspunkt i tematiske deler fra vår store monitor fra 2011. Vi har her tatt et dypdykk i tema kvinnelige ledere på Agder i påvente av at vi får på plass en ny stor likestillingsmonitor om en stund. Last ned delmonitoren her: Delmonitor 2013 I forbindelse med lansering av rapporten utarbeidet Senter for Likestilling en animasjonsfilm for å illustrere at lederroller ikke trenger å være kjønnslåste. Filmen er laget i samarbeid med grafisk designer Jan E. Wennesland, http://janwennesland.no/  
Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no