Fou-informasjon

Tittel                                                   Likestillingsmonitor 2013. Kvinnelige ledere på Agder        

 

Prosjektnr                                          1813

 

Oppdragets tittel                               Likestillingsmonitor 2013: Kvinnelige ledere på Agder

 

Prosjektleder                                      May-Linda Magnussen

 

Forfattere                                           May-Linda Magnussen og Christine Svarstad

 

Oppdragsgiver                                   Senter for likestilling ved Universitetet i Agder

 

Rapport type                                      Prosjektrapport                     

 

Rapport nr                                          8/2013

 

 

Tilgjengelighet til rapporten          Åpen

 

4 emneord                                          Likestilling, Agder, kjønn, ledelse

 

Sammendrag                                     Rapporten handler om kvinner og ledelse på Agder.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no