Forskere

Forskere tilknyttet Senteret

Senteret har tidligere produsert egen forskning gjennom tidligere leder professor Ulla-Britt Lilleaas. Etter at Lilleaas sluttet ved Universitetet i Agder har senteret ikke lenger hatt egen forskerkompetanse og har derfor bestilt forskningen fra Agderforskning m.fl. I det følgende lister vi opp de forskerne vi har samarbeidet med og hyret inn for å gjøre forskning på senterets vegne.

Christine Svarstad

Stilling: Forsker ved Velferdsavdeling, Agderforskning. Faglige interesser: Utdannet sosionom og statsviter fra UiA.  

Hege Wallevik 

Stilling: Universitetslektor ved Institutt for Utviklingsstudier ved Universitetet i Agder. Faglige interesser:   

Ingunn Kvamme

Stilling: Forsker ved Velferdsavdeling på Agderforskning Faglige interesser: Sosiolog, NAV, kvalitativ forskning innen velferd og inkludering.  

hanne_haaland_imagelarge Hanne Haaland

Stilling: Instituttleder, Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging, Universitetet i Agder Faglige interesser: Utviklingsstudier, mobilitet og migrasjon, kjønn mv.  

knut-doerumKnut Dørum

Stilling: Professor i både eldre og yngre historie, Universitetet i Agder. Faglige interesser: Statsutvikling, politisk kultur og demokratisering på 1700- og 1800-tallet, agrarhistorie før 1850 i Norge og Europa.  

anne_ryenAnne Ryen

Stilling: Førsteamanuensis ved institutt for sosiologi og sosialt arbeid, Universitetet i Agder. Faglige interesser:  Forskningsmetodologi, kvalitativ forskning, kryss-kulturelle kontekster.  

ingunnbIngunn Breistein

Stilling: Instituttleder ved Institutt for religion, filosofi og historie, Universitetet i Agder. Faglige interesser: Teologi, norsk kirkehistorie, Allmenn kirkehistorie, Frikirke- og vekkelseshistorie, Konfesjonskunnskap, Kirke - stat, Sekularisering, Religionsfrihet og menneskerettigheter, Religionsdialog.  

irenetIrene Tyrsnes

Stilling: Postdoktor ved fakultet for samfunnsvitenskap, Universitetet i Agder. Faglige interesser: Humaniora, teologi og religionsvitenskap, kristendomskunnskap, sosiologi, kvinne- og kjønnsforskning.  

Ann Christin Nilsen

Stilling: Forsker/Stipendiat ved Universitetet i Agder/Agderforskning Faglige interesser: Nilsen har hovedsakelig arbeidet med kvalitative prosjekter innen fagfeltene barndom/oppvekst, familie, levekår og marginalisering. Nilsen har arbeidet i Agderforskning siden 2007.

Kathrine Bakke

Stilling: Forsker ved Velferdsavdeling på Agderforskning Faglige interesser: Kathrine Bakke er forsker ved Velferdsavdeling, Agderforskning. Hun er utdannet sosionom og statsviter fra UiA.  

Randi Wærdahl

Stilling: Seniorforsker ved Velferdsavdeling på Agderforskning og studieleder Masterstudier i sosialfag, Høgskolen i Oslo og Akershus. Faglige interesser: Wærdahl har en Dr.Polit i sosiologi fra Universitetet i Oslo, hvor hun også har hatt en periode som Post.doc forsker. Hennes fokus er rettet mot barndom, familier, sosialisering og læringsprosesser, familieøkonomi, forbrukssamfunnet og sosiale og individuelle endringsprosesser.  

Bjarne MarcussenBjarne Marcussen

Stilling: Førsteamanuensis, Institutt for nordisk og mediefag, Universitetet i Agder. Faglige interesser: likestillings- og diskrimineringslovgivning; barnelovgivning; foreldrepermisjon; film og litteratur  

EugeneEugene Guribye

Stilling: Seniorforsker, Agderforskning. Faglige interesser: minoriteter, mestring, sosiale nettverk og mobilitet.  

Turid skarre ÅsebøTurid Skarre Aasebø

Stilling: Førsteamanuensis Institutt for pedagogikk, Universitetet i Agder. Faglige interesser: Kjønnssosialisering, kjønnskulturer i klasserommet, didaktikk og etnografi.  
Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no