Forskerportretter

Vi har startet en portrettintervjuserie hvor vi ønsker å presentere forskere som jobber med problemstillinger som er knyttet opp mot et bredt likestillingsbegrep. Vi mener det er viktig å få frem stemmer som også representerer ulike ståsted, som for eksempel kjønn, alder, fagdisiplin og fagmiljø. Forskere Les intervjuet med Knut Dørum, historieprofessor ved Universitetet i Agder, her >> Les intervjuet med Kari-Mette Walmann Hidle, førsteamanuensis ved Universitetet i Agder, her >> Les intervjuet med Eugene Guribye, seniorforsker ved Agderforskning, her >>
Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no