Publikasjoner ved UiA/Agderforskning

Kjønn- og likestillingsforskning ved Universitetet i Agder

Senter for likestilling ønsker å profilere kunnskapen og kompetansen som ligger ikke bare på senteret, men også på universitetet i Agder. Vi har derfor basert på en rekke søkeord samlet sammen forskningsaktivitet ved Universitetet og presenterer det i oversikten under. Vi har benyttet oss av Cristin - et felles system for registrering og rapportering av forskningsaktiviteter og AURA - et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. Listen er begrenset til disse databasene, samt til de søkeordene vi har valgt å benytte. Du kan lese mer om Cristin her og AURA her. En oversikt over søkeordene vi har benyttet finner du her: Søkeord til forskningsoversikt. Disse sidene gir deg en oversikt over konferanseinnlegg, resyme, presentasjoner, publikasjoner m.m, som har blitt holdt av ansatte ved Universitetet i Agder. På grunn av begrensningene nevnt ovenfor så er ikke listen uuttømmelig, men den gir likevel en god indikasjon på den kunnskap og kompetanse som er opparbeidet ved Universitetet. Nettopp for å vise bredden i kompetansen har vi valgt å også inkludere avis- og konferanseinnlegg samt andre presentasjoner som ikke nødvendigvis er fagfellevurderte. Det gir også en god indikasjon på hvor engasjementet og fokuset har vært i en viss tidsperiode. Vet du om forskningsaktivitet som burde vært på listen, men som ikke er der, eller har innspill til andre søkeord du mener vi burde benytte oss av? Send oss en epost om det på svein.t.heddeland@uia.no, så skal vi legge det inn. Last ned forskningsoversikten i pdf-format her: Tematisk forskningsoversikt.  
Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no