Monitoren 2011

Senter for likestilling har fått midler av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) til utvikling av en regional likestillingsmonitor. Denne monitoren skal, ved å vise status og måle endringer i praksis på ulike felter som har relevans for likestilling, være et redskap for kommunene på Agder i deres videre arbeid for likestilling.

Likestillingsmonitor Agder 2011 er laget i samarbeid mellom Senter for likestilling og Agderforskning. Kapittel 3 og 4 er levert av Oxford Research.

Du kan laste ned og lese monitoren her:

Likestillingsmonitor 2011

 

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no