2.2 Rapporteringsplikt

I årsberetning eller årsbudsjett skal virksomheter rapportere om tiltak for å øke likestilling og hindre diskriminering i egen virksomhet og overfor egne brukere. Dette gjelder tiltak som er planlagt, iverksatt og eventuelt gjennomført. Videre må mål, tidsplan for gjennomføring og status angis. Omfanget skal tilpasses virksomhetens størrelse og annen rapportering i årsrapporten. Det vil kunne stilles større krav til offentlige virksomheters redegjørelse. Rapporteringen bør brukes til å planlegge videre arbeid.

Hva skal din virksomhet rapportere på?

Private virksomheter med mindre enn 50 ansatte

  • Skal rapportere om tilstand på likestilling mellom kjønnene blant ansatte.
  • Skal rapportere om planlagte og gjennomførte tiltak.

Private virksomheter med mer enn 50 ansatte

  • Skal rapportere om tilstand på likestilling mellom kjønnene blant ansatte.
  • Skal rapportere om planlagte og gjennomførte tiltak i forhold til å øke likestilling med utgangspunkt i kjønn, etnisitet og nedsatt funksjonsevne.

Offentlige virksomheter

  • Skal rapportere om tilstand på likestilling mellom kjønnene blant ansatte.
  • Skal rapportere om planlagte og gjennomførte tiltak i forhold til å øke likestilling med utgangspunkt i kjønn, etnisitet og nedsatt funksjonsevne.

Arbeidslivets organisasjoner

  • Skal rapportere om tilstand på likestilling mellom kjønnene blant ansatte.
  • Skal rapportere om planlagte og gjennomførte tiltak i forhold til å øke likestilling med utgangspunkt i kjønn, etnisitet og nedsatt funksjonsevne.

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) håndhever rapporteringsplikten. Se LDOs nettsider for mer informasjon.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Merkes med referansenr. 1710-55137
NB! Faktura skal IKKE utstedes til Senter for likestilling, men Universitetet i Agder slik som vist over.