3.11 …og ikke så galt i privat sektor heller

Kjønnsbalansen i privat sektor er målt på samme vis som for offentlig sektor. Her er det 15 Agder-kommuner på hver sin side av gjennomsnittet. Åtte av 15 kommuner i Aust gjør det bedre enn landsgjennomsnittet, sju av 15 i Vest.

Figur 11 Antall Agder-kommuner rangert etter kjønnsbalanse i privat sektor, basert på SSBs likestillingsindeks. Kilde: Indeks for kjønnslikestilling 2009 og 2010, Statistisk sentralbyrå.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Merkes med referansenr. 1710-55137
NB! Faktura skal IKKE utstedes til Senter for likestilling, men Universitetet i Agder slik som vist over.