4. Agders beste barnehagekommune 2001-2010

Likestillingsindeksen fra SSB har i alle år hatt barnehagedekning, dvs. antall barn 1-5 år som har barnehageplass, som en indikator. Tidligere var dette en indikator der det skilte svært mye mellom kommunene. Noen hadde både 80 og 90 prosent dekning allerede for 10 år siden, andre lå på samme tidspunkt helt ned på 40-50 prosent. Nå vil nesten alle landets kommuner ha en dekning på over 75-80 prosent, i takt med en sterk politisk satsing på feltet.

Merk at vi i denne sammenlikningen har ferskere tall enn dem SSB bruker i sin likestillingsindeks for 2010. SSB bruker her 2009-tallene, mens vi bruker de nylig frigitte 2010-tallene. Forskjellene er imidlertid ikke betydelige.

I denne likestillingsmonitoren har vi ønsket å trekke fram de gode eksemplene fra Agder. Vi har vært opptatt av å finne:

  • Kommuner som har hatt sterk vekst i barnehagedekningen i fra 2000-2010 [1].
  • Kommuner som samtidig har klart å opprettholde faglig kvalitet i barnehagetilbudet.
  • Kommuner som har en barnehagedekning per i dag som ligger over landsgjennomsnittet.

Flere kommuner i Agder har en sterk posisjon etter disse kriteriene, men ut fra en samlet vurdering er det Farsund som kommer best ut. I 2001 hadde kommunen en dekning på litt under 50 prosent for barn i alderen 1-5 år, og lå 15 prosentpoeng under landsgjennomsnittet. I 2010 er dekningen godt over 90 prosent. Fra å være en av Agders svakeste kommuner på barnehage, har Farsund satset og blitt en av Agders beste, og har samtidig en dekning over 3 prosentpoeng over landsgjennomsnittet. Dekningen i kommunen er 99 prosent for aldersgruppen 3-5 år, 82 prosent for barn i alderen 1-2 år. Begge deler er over fylkes- og landssnittet.  Samtidig med den store barnehageutbyggingen har Farsund klart å holde på kvaliteten på barnehagetilbudet, og de ligger også på agdersnittet når det gjelder andelen menn blant de barnehageansatte.


[1] Vi har sett etter den kommunen som har økt dekningen 1-5 år med flest prosentpoeng, så ingen vinner bare på å ha svært dårlig dekning i 2001. Vi bruker 2001 som utgangspunkt siden mange kommuner mangler opplysninger for 2000.
Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no