4.1 Vekst

Kommunene i Agder er blant dem som har opplevd kraftig vekst i barnehagedekningen.  Utviklingen i Agder totalt er imidlertid ikke så forskjellig fra landsutviklingen. I 2001 var dekningen i snitt på drøyt 63 prosent i alle landets kommuner. I 2010 er den vokst til drøye 89 prosent, altså en økning på 26 prosentpoeng. I agderkommunene er den samme økningen fra snaut 61 prosent til 87-88, så å si den samme veksten målt som prosentpoeng. Agder har imidlertid hatt en høyere prosentvis vekst.

Farsund kommer som nevnt på førsteplass når det gjelder barnehageutbygging. På annenplass kommer Grimstad. Lyngdal og Birkenes har også hatt en vekst på over 40 prosentpoeng i perioden, men Birkenes ligger fremdeles under landsgjennomsnittet. Se punkt 5.9 for alle tallene.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no