4.1 Vekst

Kommunene i Agder er blant dem som har opplevd kraftig vekst i barnehagedekningen.  Utviklingen i Agder totalt er imidlertid ikke så forskjellig fra landsutviklingen. I 2001 var dekningen i snitt på drøyt 63 prosent i alle landets kommuner. I 2010 er den vokst til drøye 89 prosent, altså en økning på 26 prosentpoeng. I agderkommunene er den samme økningen fra snaut 61 prosent til 87-88, så å si den samme veksten målt som prosentpoeng. Agder har imidlertid hatt en høyere prosentvis vekst.

Farsund kommer som nevnt på førsteplass når det gjelder barnehageutbygging. På annenplass kommer Grimstad. Lyngdal og Birkenes har også hatt en vekst på over 40 prosentpoeng i perioden, men Birkenes ligger fremdeles under landsgjennomsnittet. Se punkt 5.9 for alle tallene.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Merkes med referansenr. 1710-55137
NB! Faktura skal IKKE utstedes til Senter for likestilling, men Universitetet i Agder slik som vist over.