4.4 Likestillingsarbeid i barnehager

Flere barnehager i regionen jobber med likestilling på ulike måter. Det er viktig å trekke frem dette. Eplehagen barnehage og Hokus Pokus barnehage i Kristiansand (Studentsamskipnaden i Agders barnehage) er valgt ut av Kunnskapsdepartementet til å være demonstrasjonsbarnehager for likestilling. Dette vil si at de skal informere og veilede andre barnehager om rekruttering av menn til barnehager.

Hokus Pokus har utviklet egen likestillingsplan, se:

Også kommuner som Vegårshei, Lindesnes og Kvinesdal, Valle og Kristiansand har arbeidet med likestilling i barnehage. Vegårshei og Kvinesdal har begge gjennomført såkalt likestillingstesting av barnehager. For rapporter fra dette arbeidet, se:

For mer informasjon om menn i barnehager, se:

For regjeringens handlingsplan for likestilling i barnehage og grunnopplæring, se:

For BLDs temahefte om likestilling i det pedagogiske arbeidet i barnehager, se:

For BLDs temahefte om menn i barnehager, se:

Reform Ressurssenter for menn har også hefter om hvordan man kan øke kjønnssensitiviteten i barnehage, se:

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no