5.11 Holdninger til likestilling

Undersøkelser har vist at der er forholdsvis flere religiøst aktive personer i Vest-Agder enn i andre deler av landet, og at disse er mer konservative i kjønnsrollespørsmål enn religiøst aktive i andre fylker (Se Repstad i Magnussen m. fl. 2005). Lilleaas og Ellingsen (2010) viser at der er forholdsvis flere likestillingskonservative menn på Agder enn i landet for øvrig. Det pågår også forskning som kan si noe om mulige endringer i likestillingsholdninger i Vest-Agder over tid (Magnussen og Repstad, under publisering).

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no