6. Likestillingsarbeid på Agder

Dette kapitlet tar for seg en del av det likestillingsarbeidet som allerede utføres eller er utført på Agder, både i privat og offentlig sektor.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Merkes med referansenr. 1710-55137
NB! Faktura skal IKKE utstedes til Senter for likestilling, men Universitetet i Agder slik som vist over.