6.1 Likestillingsinitiativer i privat sektor

Det foregår mange aktiviteter på Agder som har som hensikt å bedre likestillingen på ulike områder. Female Future og Global Future er to prosjekter i regi av NHO. Female Future skal bidra til å få flere kvinner inn i ledelse og styrer på Agder, og Global Future skal mobilisere høyt utdannede kvinner og menn med flerkulturell bakgrunn til ledelse og styrearbeid. NHO har også vært en drivkraft i arbeidet med jenter og teknologifag i regionen. Se www.nho.no for mer informasjon.

Eyde- og NODE-nettverkene på Agder har etablert kvinnenettverket NEW (NODE EYDE WOMEN), for kvinner i sine bransjer. Nettverket jobber for å bedre karrieremulighetene til kvinner i de involverte bransjene, og for å få flere jenter til å velge relevant utdanning og jobb innenfor prosess- og olje-/gassindustri. For mer informasjon om NEW, se Eyde-nettverkets nettsider.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Merkes med referansenr. 1710-55137
NB! Faktura skal IKKE utstedes til Senter for likestilling, men Universitetet i Agder slik som vist over.