Vedlegg 1 – Prosentandel styrere og pedagogiske ledere med godkjent førskolelærerutdanning

Prosentandel styrere og pedagogiske ledere med godkjent førskolelærerutdanning
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
0901 Risør 90,9 85,7 81,5 95,8 100 96,3 69,2 96,6 91,2 86,5 89,7
0904 Grimstad : 98,3 100 98,5 97,3 98,9 99 97,4 88,9 95,7 91,3
0906 Arendal 99,2 96 99,2 100 98,1 99,3 96,2 92,6 92,1 90,5 97,5
0911 Gjerstad 100 120 100 100 100 100 100 100 100 100 93,8
0912 Vegårshei : 100 100 83,3 100 100 100 100 92,9 93,3 100
0914 Tvedestrand : 100 100 100 100 100 96,7 89,7 100 97,1 97,1
0919 Froland : 76,5 85,7 88,2 73,7 78,3 76,9 78,6 88,9 84,6 96,7
0926 Lillesand 100 100 100 100 96,6 97 97 97,3 91,1 85,7 94,4
0928 Birkenes : 100 100 90,9 100 93,3 100 95,8 84 84,6 71
0929 Åmli : 90,9 100 100 77,8 100 100 88,9 80 66,7 77,8
0935 Iveland 100 100 100 100 100 100 83,3 85,7 55,6 88,9 86,7
0937 Evje og Hornnes 100 87,5 88,9 100 90 76,9 91,7 100 82,4 94,4 94,4
0938 Bygland 100 100 100 100 87,5 175 87,5 100 88,9 87,5 75
0940 Valle 66,7 50 100 100 100 85,7 100 100 100 100 100
0941 Bykle 66,7 100 83,3 100 100 100 85,7 100 91,7 100 100
1001 Kristiansand 98,5 97,2 99 98,8 90,2 94,2 93,6 89,5 95,7 92,9 94,6
1002 Mandal 100 97,8 93,8 100 98,1 100 98,5 97,2 97,7 96,9 96,8
1003 Farsund : 95,7 100 96,4 100 94,9 92,5 86,7 81 91,7 95,8
1004 Flekkefjord : 100 100 100 96,8 97,6 85,7 88,6 84,1 71,1 76,9
1014 Vennesla 100 96,6 100 100 97,6 98 96,1 87,9 90,1 96,1 95,1
1017 Songdalen 81,2 86,7 95,2 78,9 94,1 95,5 96,8 73,5 94,3 100 100
1018 Søgne 95,2 83,3 100 90 79,4 78,6 81,4 75 83,6 85 88,9
1021 Marnardal 85,7 100 63,6 100 100 100 100 100 100 92,9 100
1026 Åseral 100 100 100 100 100 100 100 100 100 57,1 100
1027 Audnedal 100 100 100 87,5 100 100 90,9 100 50 100 100
1029 Lindesnes 81,2 100 100 100 80 50 70 95,8 92 87 88,5
1032 Lyngdal : 94,4 94,7 95,5 95 90,5 95,8 92 84,4 78,1 86
1034 Hægebostad 60 80 100 100 100 100 100 75 87,5 100 77,8
1037 Kvinesdal 93,3 87,5 94,1 88,9 88,9 89,5 89,5 87,5 100 84 74,1
1046 Sirdal 100 100 75 77,8 66,7 88,9 77,8 77,8 58,3 22,2 77,8
KA10 Gj.snitt Vest-Agder 96,5 96 97,3 97 91,6 93,3 92,6 88,7 92,2 91,6 92,7
AK Gj.snitt alle kommuner : 88,5 88,1 91,3 89,4 89,2 86,9 83,1 83,8 83,6 84,7

 

En generell kompensasjonsordning for merverdiavgift innført fra 1.1.2004 kan føre til brudd i tidsserien fra 2003 til 2004 i ulike regnskapsbegreper. Ordningen vil kunne innebære reduksjon i netto driftsutgifter totalt, netto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde, korrigerte brutto driftsutgifter totalt, driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde eller økning i brutto driftsinntekter på funksjon/tjenesteområde. For nærmere forklaring henvises til Faglig veiledning kapitlene 2B - 2E. Fra og med 2008 utgår stillingskategorien “styrerassistenter” fra skjemaet “Årsmelding for barnehager per 15.12”. Ressurser til det som tidligere var “styrerassistent” inngår f.o.m 2008 i stillingskategorien “styrer”.

Kilde: SSB

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no