Vedlegg 2 – Prosentandel ansatte menn til basisvirksomhet i barnehagene

Andel ansatte menn til basisvirksomhet i barnehagene
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
0901 Risør : : : : : 1,3 3 1,2 1,1 2,2 3,4
0904 Grimstad : : : : 6,6 7,2 6,8 7,1 7,8 9,4 10,9
0906 Arendal : : : : 6,7 6,1 5,9 7,5 7,2 7,3 6,7
0911 Gjerstad : : : : 0 0 0 : : 3,6 3,4
0912 Vegårshei : : : : 4,3 2,9 4,2 3,3 5,9 5,9 9,1
0914 Tvedestrand : : : : : 1,7 3 2,7 2,4 1,2 1,1
0919 Froland : : : : 2,2 3,8 3,2 2,9 4,6 4 4,9
0926 Lillesand : : : : 2,5 2,2 4,7 6,1 7,3 9 8,7
0928 Birkenes : : : : : : 0 3,1 5,6 3,7 5,2
0929 Åmli : : : : 5 : 0 : : : :
0935 Iveland : : : : : : 6,2 5,3 4,5 9,1 3,2
0937 Evje og Hornnes : : : : : 2,7 2,9 4,8 4,8 6,5 4
0938 Bygland : : : : 5 11,1 4,8 8,7 5,6 5 10
0940 Valle : : : : : : 0 : : : :
0941 Bykle : : : : 5,9 44,4 6,2 6,2 3,8 9,1 10,5
1001 Kristiansand : : : : 6,6 6,5 7,8 7,4 6,8 9,1 9,7
1002 Mandal : : : : 7,7 10,2 9,7 8,9 10,8 12,3 9,5
1003 Farsund : : : : 9,4 9,5 7,3 6,8 4,9 6,9 7,6
1004 Flekkefjord : : : : 4,1 3,3 4,1 3,9 2,8 4,4 3,9
1014 Vennesla : : : : 1,9 2,3 3,7 3,9 5,8 8,6 7,8
1017 Songdalen : : : : 2,1 2 3,1 4,1 2,6 2,4 5,3
1018 Søgne : : : : 9,2 5,1 8,3 9,1 8 10,7 8,5
1021 Marnardal : : : : : 4 3,6 7,4 5,9 6,5 2,9
1026 Åseral : : : : : : 0 : 6,7 10 :
1027 Audnedal : : : : : : 0 : : : 0
1029 Lindesnes : : : : 2,3 0 1,7 3,1 2,9 2,9 1,3
1032 Lyngdal : : : : 5,7 4,3 5,5 1,2 1,1 3,1 3,7
1034 Hægebostad : : : : : : 0 4,8 4,2 0 4,3
1037 Kvinesdal : : : : 2,1 2 1,8 7,8 4,5 4,6 4
1046 Sirdal : : : : 4,2 4 0 : : : :
KA10 Gj.snitt Vest-Agder : : : : 6,1 5,8 6,5 6,7 6,2 8,3 7,9
AK Gj.snitt alle kommuner : : : : 6,2 7 6,9 7,5 7,6 8,1 8,5

 

En generell kompensasjonsordning for merverdiavgift innført fra 1.1.2004 kan føre til brudd i tidsserien fra 2003 til 2004 i ulike regnskapsbegreper. Ordningen vil kunne innebære reduksjon i netto driftsutgifter totalt, netto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde, korrigerte brutto driftsutgifter totalt, driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde eller økning i brutto driftsinntekter på funksjon/tjenesteområde. For nærmere forklaring henvises til Faglig veiledning kapitlene 2B - 2E.

Kilde: SSB

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no