Senterets publikasjoner

Publikasjoner ved Senteret

Senter for likestilling bidrar inn i forskningsprosjekter både ved å hel- eller delfinansiere slike prosjekter og/eller ved å inngå i ulike deler av forskningsarbeidet. Under følger en oversikt over forskningsprosjekter senteret har bidratt til på slike måter, samt over publikasjoner fra disse prosjektene. Under ser du en liste over rapporter vi enten har skrevet selv, bestilt, finansiert eller gitt innspill på. Klikk på tittel for å åpne pdf.   
Prosjektrapport 5/2013 - Kvinners politiske interesse og deltakelse 
Finansiert av Stemmerettskomiteen, Senter for likestilling og Agderforskning. Skrevet av May-Linda Magnussen og Christine Svarstad ved Agderforskning.  
Prosjektrapport 15/2012 - NEW Facts hovedprosjekt. Videre analyser av kvinner i prosess- og olje-/gassindustri på Sørlandet
Finansiert av Agderforskning og Sørlandets kompetansefond. Innspill fra NEW og Senter for likestilling. Skrevet av May-Linda Magnussen og Christine Svarstad ved Agderforskning.  
Prosjektrapport 10/2012 - NEW Facts forprosjekt. Kartlegging av kvinner i prosess- og olje-/gassindustri på Sørlandet
Finansiert av Sørlandets kompetansefond, VRI Agder og Senter for likestilling. Bestilt av NEW, Node Eyde Women. Skrevet av May-Linda Magnussen og Christine Svarstad ved Agderforskning.  
FOU-rapport 8/2012 - Barns levekår og hverdagsliv i Agder. Delrapport 2. En kartlegging av barns levekår og hverdagsliv i Arendal, Froland, Grimstad, Mandal og Lindesnes
Finansiert av Sørlandets kompetansefond, Aust-Agder kompetansefond og Senter for likestilling. Skrevet av Ann Christin Eklund Nilsen, Randi Wærdahl og Christine Svarstad.  
FOU-rapport 3/2012. Barns levekår og hverdagsliv i Agder. Delrapport 1. En kartlegging av barns levekår og hverdagsliv i Kristiansand, Søgne, Songdalen, Vennesla, Lillesand, Birkenes og Iveland
Finansiert av Sørlandets kompetansefond, Aust-Agder kompetansefond og Senter for likestilling. Skrevet av Ann Christin Eklund Nilsen, Randi Wærdahl, Ingunn Kvamme og Kathrine Bakke ved Agderforskning.  
Prosjektrapport 1/2012 - Likestilling på Agder 2000-2010
Finansiert av Senter for likestilling. Skrevet av May-Linda Magnussen ved Agderforskning.  
Regional likestillingsmonitor for Agder - 2011  
Finansiert av BLD- Barne, likestillings- og integreringsdepartementet. Samarbeid mellom Agderforskning, Oxford Research og Senter for likestilling. Monitoren ble lansert i 2011.  
Tradisjonelle menn på Sørlandet -2010 
Vi har brukt Synovate MMIs undersøkelse ”Norsk Monitor” (NM) til å definere en gruppe menn – både i Agder og Norge ellers – som har mer konservative eller umoderne holdninger på likestillingsfronten enn det store flertall av norske menn, for å se på tradisjonelle menn på Sørlandet. Prosjektrapporten ble lansert i 2010.   Det sterke kjønns sårbarhet – omsorg, behandling og maskulinitet - 2010 og tidligere Dette er et paraplyprosjekt som professor Ulla-Britt Lilleaas brakte med seg inn i senteret. Prosjektet var en videreføring av et postdok prosjekt  som var finansiert av Norges forskningsråds kjønnsforskningsprogram (2003-2006).    
Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no