Contact

Staff | History | Contact

Address: University of Agder
Centre for Gender & Equality
Post Box 422
NO-4604 Kristiansand
Norway
Email: post@senterforlikestilling.org
Phone: +47 38 14 12 21 (09:00-14:00)
Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Merkes med referansenr. 1710-55137
NB! Faktura skal IKKE utstedes til Senter for likestilling, men Universitetet i Agder slik som vist over.