Links

Here you will find external links to collaborators and other related web pages. Agderforskning Region Agderrådet Region, Financier Arendal kommune Local, Financier Aust-Agder Fylkeskommune Region, Financier Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) National, Financier Demonstrasjonsbarnehager Region, Local European Commission: Gender Equality International Fritt valg Region Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon National Fylkesmannen i Aust-Agder Region Fylkesmannen i Vest-Agder Region Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) National KILDEN - Informasjonssenter for kjønnsforskning National Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS) Region Kristiansand kommune Local, Financier KUN senter for kunnskap og likestilling National Kvinfo International Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner National Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner - Sør Region Landsorganisasjonen i Norge - Aust-Agder (LO) Region Landsorganisasjonen i Norge - Vest-Agder (LO) Region LHBT-Senteret National Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) National Likestillingssenteret (Kvinneuniversitetet) National Mangfold i arbeidslivet National Mangfoldsportalen National NIKK - Nordisk institutt for kunnskap om kjønn International Næringslivets hovedorganisasjon - Agder (NHO) Region OECD: Gender Equality and Development International Reform - Ressurssenter for menn National Regionplan Agder Region Skeiv Verden National Statistisk Sentralbyrå National Unitet Nations: WomenWatch International Universitetet i Agder Region, Financier Vest-Agder Fylkeskommune Region, Financier
Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no