Om senteret

Senter for likestilling er en samarbeidsarena mellom forskning og utdanning knyttet til kjønn og likestilling, offentlig sektor, næringsliv og frivillig organisasjonsliv i regionen.

Senter for likestilling er et samarbeid mellom Universitetet i Agder, Agderforskning og agderregionen. Senteret skal bidra til å styrke Universitetet i Agders samfunnskontakt gjennom tverrfaglige samarbeid. Samarbeidet mellom de ulike partene i senteret skal bidra til å sikre målrettet, relevant og anvendbar forskning, praksisrettet utdanning og kompetanseheving om kjønn og likestilling, samt at utviklingsarbeid i regionen er tuftet på forskningsbasert kunnskap.

Lokalisering

Senteret er lokalisert ved Universitetet i Agder, Campus Gimlemoen (Kristiansand)

Senter for likestilling er lokalisert ved Universitetet i Agder, Campus Kristiansand

Senter for likestilling er lokalisert ved Universitetet i Agder. Klikk her for kart.

Visjon

Senter for likestilling skal med sine aktiviteter bidra til at gutter og jenter og menn og kvinner får flere reelle muligheter uavhengig av kjønn og dermed får økt individuelt handlingsrom.

Formål 

Senter for likestilling skal samle og styrke forskning og kompetanse på kjønn og likestilling på Agder, styrke utdanning og formidling om kjønn og likestilling og være en drivkraft for økt likestilling i regionen.
Årsrapporter
2009 Årsrapport 2009
2010 Årsrapport 2010
2011 Årsrapport 2011
2012 Årsrapport 2011
2013 Årsrapport 2013
2014  Årsrapport 2013
 
Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no