Ansatte

Nedenfor finner du kontaktinformasjon til ansatte ved Senter for Likestilling. Kontaktinformasjon til forskere tilknyttet Senteret finner du i menyen under Forskning > Forskere.

astaleÅsta Louise Einstabland

Stilling: Senior rådgiver Ansvar: Leder av Senteret, Ansvarlig for likestillingsstudiet Telefon: 90 93 88 56 Mail: asta.l.einstabland@uia.no  

maylinda2May-Linda Magnussen Stilling: Forsker på Agderforskning Ansvar: Ansvarlig for likestillingsforum Telefon: 48 01 05 47 Mail: may-linda.magnussen@agderforskning.no  

monicaMonica Strand Korgerud

Stilling: Førstekonsulent Ansvar: Nettside, sekretariat Telefon: 38 14 12 21 Mail: monica.s.korgerud@uia.no  
Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no