Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon til ansatte finner du i menyen under Om senteret > Ansatte.
Telefon 38 14 12 21 (09:00 - 14:00)
E-post post@senterforlikestilling.org
Postadresse Universitetet i Agder
Senter for likestilling
Postboks 422
4604 KRISTIANSAND
Besøksadresse Gimlemoen 25 E
Kristiansand
Fakturaadresse Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 OSLO
Merkes med referansenr. 1450
NB! Faktura skal IKKE utstedes til Senter for likestilling, men Universitetet i Agder slik som vist over.
Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Merkes med referansenr. 1710-55137
NB! Faktura skal IKKE utstedes til Senter for likestilling, men Universitetet i Agder slik som vist over.