Styret

Fra og med 2012 ble senter for likestilling et permanent senter ved Universitetet i Agder. Styret ble derfor avviklet. Vi takker de følgende for god innsats som styremedlemmer for Senter for likestilling;
Navn Stilling Representerer Funksjon
Dag Gjerløw Aasland Viserektor Universitetet i Agder Styreleder
Elisabeth Haaversen FylkessekretærLO Vest-Agder Agderrådet Nestleder
May-Linda Magnussen Forsker/Stipendiat Agderforskning Styremedlem
Carl-Erik Moe Instituttleder Universitetet i Agder Styremedlem
Toril Runden FylkesvaraordførerVest-Agder fylkeskommune Agderrådet Styremedlem
Terje Tellefsen Fakultetsdirektør Universitetet i Agder Styremedlem
 
Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no