Styret

Fra og med 2012 ble senter for likestilling et permanent senter ved Universitetet i Agder. Styret ble derfor avviklet. Vi takker de følgende for god innsats som styremedlemmer for Senter for likestilling;
Navn Stilling Representerer Funksjon
Dag Gjerløw Aasland Viserektor Universitetet i Agder Styreleder
Elisabeth Haaversen FylkessekretærLO Vest-Agder Agderrådet Nestleder
May-Linda Magnussen Forsker/Stipendiat Agderforskning Styremedlem
Carl-Erik Moe Instituttleder Universitetet i Agder Styremedlem
Toril Runden FylkesvaraordførerVest-Agder fylkeskommune Agderrådet Styremedlem
Terje Tellefsen Fakultetsdirektør Universitetet i Agder Styremedlem
 
Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Merkes med referansenr. 1710-55137
NB! Faktura skal IKKE utstedes til Senter for likestilling, men Universitetet i Agder slik som vist over.