Ressursbank for likestilling

Senter for likestilling skal være en drivkraft for økt likestilling i Agder-regionen, blant annet gjennom å styrke kunnskap og formidling om kjønn og likestilling. Mer konkret betyr dette at senteret både underviser, holder seminarer og driver med rådgivning. Vår hovedmålgruppe i denne sammenheng er offentlige og private bedrifter med mer enn 50 ansatte, da disse har både aktivitetsplikt  og rapporteringsplikt knyttet til arbeid med likestilling. Selv om dette er vår hovedmålgruppe i pådriverarbeidet, er du selvfølgelig velkommen til å benytte deg av senterets tilbud selv om du ikke havner innenfor denne kategorien. På disse sidene har vi samlet en rekke nyttig informasjon om arbeid med likestilling. Informasjonen er kategorisert i kategoriene ovenfor. Klikk på de enkelte kategoriene for å få en avgrenset liste, eller klikk på "Alle oppføringer" for å få en fullstendig liste over innhold relatert til likestillingsarbeid.
Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Merkes med referansenr. 1710-55137
NB! Faktura skal IKKE utstedes til Senter for likestilling, men Universitetet i Agder slik som vist over.