Ressursbank for likestilling

Senter for likestilling skal være en drivkraft for økt likestilling i Agder-regionen, blant annet gjennom å styrke kunnskap og formidling om kjønn og likestilling. Mer konkret betyr dette at senteret både underviser, holder seminarer og driver med rådgivning. Vår hovedmålgruppe i denne sammenheng er offentlige og private bedrifter med mer enn 50 ansatte, da disse har både aktivitetsplikt  og rapporteringsplikt knyttet til arbeid med likestilling. Selv om dette er vår hovedmålgruppe i pådriverarbeidet, er du selvfølgelig velkommen til å benytte deg av senterets tilbud selv om du ikke havner innenfor denne kategorien. På disse sidene har vi samlet en rekke nyttig informasjon om arbeid med likestilling. Informasjonen er kategorisert i kategoriene ovenfor. Klikk på de enkelte kategoriene for å få en avgrenset liste, eller klikk på "Alle oppføringer" for å få en fullstendig liste over innhold relatert til likestillingsarbeid.
Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no