Ansatte

Nedenfor finner du kontaktinformasjon til ansatte ved Senter for Likestilling. Kontaktinformasjon til forskere tilknyttet Senteret finner du i menyen under Forskning > Forskere.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Merkes med referansenr. 1710-55137
NB! Faktura skal IKKE utstedes til Senter for likestilling, men Universitetet i Agder slik som vist over.