Årsrapport

Årsrapporten til Senter for likestilling kommer ut hvert år i mars. Rapporten inneholder informasjon om senterets formål og visjon, samt aktuelle forskningsprosjekter, arrangementer og annen aktivitet ved senteret. Klikk på bildene for å lese årsrapportene.

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Merkes med referansenr. 1710-55137
NB! Faktura skal IKKE utstedes til Senter for likestilling, men Universitetet i Agder slik som vist over.