Forskningsstrategi

I 2014 ble en ny forskningsstrategi, den andre i Senter for likestillings historie, utarbeidet. Det ble gjort i tett dialog med forskere som jobber med kjønn, kjønnslikestilling, etniske minoriteter og inkludering av etniske minoriteter. Strategien er utarbeidet i skjæringspunktet mellom Agders særlige likestillingsutfordringer, senterets formål, de forskerne som er tilknyttet eller kan tilknyttes senteret og som befinner seg i regionen, og hva der antas å være interesse og betalingsvilje for i Senter for likestillings omverden.

De prioriterte tematiske områdene for årene fremover, er:

  • Yrkesaktivitet, kvalifisering og utdanningsløp
  • Levekår


Bakgrunn for valget av disse områdene kan dere lese mer om i strategidokumentet som du kan lese her. Senter for likestilling vil fremover på ulike måter tilrettelegge for mer forskningssamarbeid, flere forskningsprosjekter og også for mer forskningsformidling i regionen på disse forskningsfeltene, i lys av dimensjonene kjønn, etnisitet, funksjonsevne og seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. 

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Merkes med referansenr. 1710-55137
NB! Faktura skal IKKE utstedes til Senter for likestilling, men Universitetet i Agder slik som vist over.