Opplæringsprogram om EU/EØS

KS arrangerer opplæringsprogram om EU/EØS

Sakset fra programmet:

Kurset har 4 moduler som gjennomføres som en helhet. Programmet er et samarbeid mellom Høgskolen på Lillehammer, KS og KS-Konsulent as og gir muligheter for eksamen med 15 studiepoeng på masternivå.

Kurset gir svært gode muligheter til å etablere et eget Europa-nettverk.

Målgruppen er politikere, administrativt ansatte og kommunale bedrifter som kommer i berøring med europarelaterte saker.

Les mer her: Flyer EU-EØS september 2

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no