Oppsummering av kompetanseenhetens 2020

Elanor Halvorsen Brendmo tiltrådde i august stillingen som leder for kompetanseenheten for kjønns- og seksualitetsmangfold. Brendmo har fått med seg Daniel Helland i samarbeidet om å utvikle nye nettsider og digitalt kursmateriell. På tampen av året fikk vi også en veldig gledelig nyhet i form av en bevilgning fra fylkestinget i Agder på 1 million kroner. Med disse midlene kan vi ansette en rådgiver som vil ha ansvaret for utadrettet kursvirksomhet i kommunene i Agder.

Vi startet året med dialogsamtaler med kommunene i Agder for å kartlegge behov i kommunene og ønsker til kompetanseenhetens arbeid. Mange fremhevet da behovet for mer kompetanse på kjønns- og seksualitetsmangfold. Det er da gledelig å kunne melde at kompetanseenheten, i tett samarbeid med sexologimiljøet ved Institutt for psykososial helse, tilbyr en etter- og videreutdanning på kjønns- og seksualitetsmangfold våren 2021. Etter- og videreutdanningen retter seg spesielt inn mot profesjonsutøvere som jobber med mennesker, slik som helsesykepleiere, psykologer, lærere og sosionomer. Undervisningen vil foregå i april og mai og det er mulig å melde seg på helt frem til 15. mars. Mer informasjon om kurset og påmelding kommer i januar på uia.no 

I løpet av kort tid vil det også lyses ut en ph.d.-stilling ved Institutt for psykososial helse som vil se nærmere på hvordan vi kan forstå psykisk helse og uhelse hos personer som representerer et kjønns- og seksualitetsmangfold - med et Agder-perspektiv. Ett av funnene fra levekårsundersøkelsen fra 2018 var at graden av psykisk uhelse var alt for høy blant skeive i Agder. Ved å øke forståelse for hva som skaper helse og uhelse blant skeive, kan vi også bli bedre på forebygging og støtte.

Vi har i tillegg påbegynt en kartlegging av pensum ved noen av profesjonsutdanningene ved UiA, spesifikt sykepleie-, grunnskolelærer- og barnevernsutdanningen. Målet med undersøkelsen er å kartlegge omfanget av pensum som går på kjønns- og seksualitetsmangfold. Selv om pensumbidrag alene ikke kan si noe om hvor mye studenter har lært i løpet av studietiden, vil omfanget kunne gi en indikasjon på hvor godt forberedt de er på fremtidige møter med personer som representerer et kjønns- og seksualitetsmangfold. Vi ønsker å bruke kartleggingen som et utgangspunkt for diskusjoner rundt hvordan vi kan sikre et godt undervisningstilbud på kjønns- og seksualitetsmangfold ved UiA.

Et annet behov som melde seg under dialogmøtene var ønsket om en ressursside på nett hvor som samler kunnskap, metoder og læringsmateriell, samt oversikt over offentlige instanser og brukerorganisasjoner som jobber på feltet lokalt, regionalt og nasjonalt. Dette arbeidet er vi nå godt i gang med og siden vil lanserer i løpet av mars.

Ellers ønsker vi å bidra til økt synlighet og fokus på kjønns- og seksualitetsmangfold. Vi vil i løpet av 2021 holde en rekke arrangementer med skeiv tematikk, slik som fagdag om inkluderende skolemiljø og undervisning, skeiv filmhistorierekke og arrangementer ved Mangfoldsuka, En by for alle, Skeive Sørlandsdager og Arendalsuka – blant annet.

Med andre ord vil det skje mye spennende i 2021 og vi gleder oss til å fortsette arbeidet!

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no