Overraskende få kvinner i toppen!

Gjengitt fra artikkel i Dagens Næringsliv, 21.05.2014.
Hele 25 av de 100 største selskapene i Norge har konsernledelser uten én eneste kvinne. Ferske tall viser at det er nesten dobbelt så mange rene "gutteklubber" i den norske næringslivstoppen som i den amerikanske.

Forsker Sigtona Halrynjo ved Institutt for samfunnsforskning som står bak undersøkelsen, sier hun er overrasket over resultatet. - Norge er jo kjent for å være i front når det gjelder likestilling i arbeidslivet og kjønnskvotering til børsnoterte selskaper. Dette går ikke av seg selv - dét er tydelig. Vi har en stor utfordring å ta tak i, sier hun. Hun peker på at norske kvinner befinner seg i verdenstoppen når det gjelder deltakelse på arbeidsmarkedet. De tar oftere høyere utdanning enn menn, og stadig oftere innenfor felt som økonomi, teknologi og naturvitenskap. I tillegg er kvinner nesten like godt representert som menn i politikken.

Institutt for samfunnsforskning vil nå finne ut hva som ligger bak tallene. Ved å spørre topplederne hva de mener er de rådende rekrutteringsmekanismene til topp-posisjoner i norsk næringsliv, håper de å få mer kunnskap om hvorfor bildet ser ut som det gjør.

Anne Mørup-Andersen i Assessit AS, som er prosjektleder for Årets Unge Ledere, forstår ikke hvorfor tallene er så dårlige. - Det finnes ikke én god grunn til at det skal være slik. Dessverre ligger det i kulturen, systemer og prosedyre hos virksomheter - og også i forskjellige forventninger til menn og kvinner, sier hun til DN. Hun mener det hovedsakelig er bedriftenes feil, men at det er mange kvinner som bekymrer for hvordan en topplederstilling kan kombineres med familie. - Er man bevisst på utfordringene en toppjobb gir for mennesker med familie, da finner man en løsning. Det er moderne tider og mange måter å få hverdagen til å gå opp på. Vi ser jo at de virksomhetene som aktivt legger ned en stor innsats for å forandre dette, de får også gode resultater som følge av det, sier hun.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no