Oversikt over planlagte eller igangsatte likestillingstiltak i Aust- og Vest Agder

Senter for likestilling har en egen nettside hvor vi blant annet har laget en tiltaksbank. Tiltaksbanken innholder tips og ideer til godt likestillingsarbeid basert på forsknings- og utviklingsprosjekter regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Les mer her: www.uia.no/sl
Vi ønsker nå å få en helhetlig oversikt over likestillingsarbeidet som blir drevet regionalt. I den forbindelse er vi avhengig av at kommuner, fylkeskommuner samt organisasjoner gir oss oversikt over disse tiltakene. På bakgrunn av dette vil vi også utgi en informasjonsbrosjyre over tiltakene som kan være til inspirasjon for godt likestillingsarbeid i regionen.

Flott om dere kan sende oversikten på e-post til: siren.vegusdal@uia.no merket med TILTAKSBANK. Gi en kort beskrivelse av tiltaket og gjerne en link samt navn og telefonnummer på kontaktpersonen. Eventuelle spørsmål kan rettes til Siren på telefon nr. 38141388

Vennlig hilsen
Åsta L. Einstabland og Siren Vegusdal
Senter for likestilling

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no