PhD og ny master

Logoen til Senter for tverrfaglig kjønnsforskningSenter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK) ved Universitetet i Oslo utlyser stilling som stipendiat (PhD) innen vitenskapsteori/likestillingsteori. STK skriver at de med denne utlysningen ønsker å styrke og utvikle sin teoretiske profil innen feltene vitenskapsteori, kunnskapsteori og/eller likestillingsteori.

Klikk her for å lese mer om stipendiatet.

Samtidig lanserer de også et nytt 2-årig masterstudie i "Gender studies".

Klikk her for mer informasjon om det nye masterstudiet.

 

 

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no