Portrettintervju: Kari-Mette Walmann Hidle

KariMetteHidle_edit

 

 

 

 

 

 

 

Hidle er førsteamanuensis med phd fra det tverrfaglige doktorgradsprogrammet i religion, etikk og samfunn ved UiA. Hun underviser i samfunnsfag i bioingeniør- og barnehagelærerutdanningen og forsker på barnehagers arbeid med minoritetsreligioner.

Religion i samtiden 
– Det er religion i samtiden som interesserer meg, forklarer hun. I arbeidet med doktorgradsavhandlingen jobbet Kari-Mette med samfunnets behandling av religioners håndtering av mangfold. Dette sammenfaller med hennes interesse for kjønnsidentitet og religiøs identitet i forhold til sosiale roller. «Hvordan organiserer vi et mangfoldig samfunn? Min faglige interesse spinner ut fra dette spørsmålet. Hva er religionenes plass i det?»

 «Det empiriske materialet i doktorgradsarbeidet mitt var knyttet til forarbeidet til ekteskapsloven, så da jobbet jeg mye med kjønn, seksualitet og identitet. Det handler om hvordan man kan legge til rette for mangfold i fellesskapet. Hvordan skal kan vi få et samfunn hvor det ikke er konkurranse mellom din identitet og min identitet, min livsfortolkning og din? Hvem får lov til å være verdifull?»

Barnehagelærerutdanningen 
Artikkelen «Høytidsmarkering i religiøst mangfoldige barnehager» som hun har skrevet sammen med Kari Krogstad ble nettopp publisert i Nordisk Barnehageforskning. Artikkelen gir innsikt i hvordan et utvalg barnehager arbeider med målet om at barn skal utvikle interesse, toleranse og respekt for hverandre i barnehagen, samt bruk av høytidsmarkering og foreldresamarbeid. I påsken ble Hidle intervjuet om denne tematikken på NRK. Hun har også presentert problemstillinger og forskningsmetodikk knyttet til barnehagelæreres arbeid med etikk og religion på forskerforum i regi av Senter for likestilling.

Eksotisering av de andre og paralleller til homokampen 
Norske barn sosialiseres inn i det norske samfunnet i barnehagene. Barna skal introduseres for og lære om religionenes høytid og bli kjent med tradisjoner. Det er kunnskap som, i følge forskeren, gir trygghet når man skal navigere seg i samfunnet.

Fra åttitallet har tradisjonen vært at de som har en "annen" kultur inviteres til å komme og fortelle om sin bakgrunn. «Formålet var at barna skulle oppleve at de også ble tolerert, men toleransemodellen repeterer et asymmetrisk maktforhold mellom den som skal tolerere og den som blir tolerert.» Hun forklarer det som en eksotisering av de andre. «Nå snakker man heller om at den norske felleskulturen er en mangfoldskultur, hvor det ikke lenger er snakk om at noen skal inviteres inn for å by på sin annerledeshet så vi kan demonstrere at vi tolererer dem, men at vi alle skal lærer hverandre å kjenne som forskjellige. Dette har klare paralleller til utviklingen fra kamp for aksept og toleranse til skeive strategier i homokampen», sier hun.

Studier fra Sørlandet 
«Vi har sett på hvordan barnehagene jobber med høytidsmarkering og andre måter å anerkjenne og respektere religion, og hvilke metoder de bruker. En stor del av respondentene bruker fortellinger fra andre religioner i barnehagesammenheng». Hun forteller om en større undersøkelse fra Sogn og Fjordane fra to år tilbake som viser at det var kun 1 % av barnehagene som brukte fortellinger fra andre religioner enn kristendommen i pedagogiske opplegg. «Ut fra det, har vi kjempebra resultater her på Sørlandet», bekrefter hun. Det finnes også andre undersøkelser fra andre distrikter som viser at det er få som bruker fortellinger fra andre religioner.

Likestilling på Agder 
Kari-Mette er også med på et forskningsprosjekt knyttet til begrunnelser for deltidsarbeid som er finansiert av Senter for likestilling. De ønsker å se nærmere på om det er en religiøs begrunnelse for at enkelte velger å jobbe deltid. I Sørlandets avisdebatter ser man noen posisjoneringer som beskriver religion som roten til alt ondt. Antakelsen synes å være at «hvis vi blir kvitt religion blir vi alle frie og lykkelige». Det blir naturligvis for enkelt, forklarer hun.  Det er viktig for henne at man får mulighet til å ta vare på det som i sitt eget liv er verdifullt for en selv.

Les mer om Kari-Mette og forskningen hennes

Vitenskapelige artikler:
Krogstad Kari, Hidle Kari-Mette Walmann, Høytidsmarkering i religiøst mangfoldige barnehager (2015). Nordisk Barnehageforskning. ISSN 1890-9167.
Hidle Kari-Mette Walmann. Bibelens rolle i tre nyere teologiske posisjoner (2013).

 

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no