Praktisk likestillings- og mangfoldsarbeid i offentlig sektor

Senteret vet det er ønske og behov fra offentlig sektor om kompetanseheving på feltene som går på likestilling og mangfold. Vi har derfor utviklet et etter- og videreutdanningskurs ved UiA som går på nettopp dette. Vi har huket inn forelesere fra nær og fjern for å sikre at kursdeltakerne får den ypperste kompetanse tilgjengelig, og er svært stolte av kurset som vi tror vil kunne hjelpe kommuner og andre i deres roller som arbeidsgiver og tjenesteprodusent.

 

Oppdatert 10.01.2013: Se våre arrangementssider om dette kurset her: http://senterforlikestilling.org/konferanser/etter-og-videreutdanningskurs/

Kurset går over våren 2013 med fire samlinger, uten avsluttende eksamen. Formålet med kurset er å gi deltakerne praktiske verktøy for å jobbe med likestilling som arbeidsgiver og tjenesteprodusent. Et fokus på likestillings- og mangfoldsarbeid er viktig for å skape et rettferdig og konkurransedyktig arbeidsmiljø, gi virksomheten nye muligheter og godt omdømme, samt sikre gode og likeverdige tjenester til brukerne.

Hva vil kurset fokusere på
Kurset har som formål å utruste deltakerne med en bred forståelse av likestillingsfeltet. Vi vil fokusere på:

  • Tjenesteprodusentperspektivet; Likestilte offentlige tjenester
  • Arbeidsgiverperspektivet; Aktivitets- og redegjørelsesplikten
  • Lovverket
  • De ulike diskrimineringsgrunnlagene

Foredragsholderne har lang erfaring innen likestillings- og diskrimineringsfeltet, og representeres bl.a av Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) og Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI). I tillegg er praksisfeltet godt representert gjennom foredrag fra ulike kommuner og likestillingssentrene Senter for likestilling og Likestillingssenteret på Hamar.

Hvem vil ha utbytte av kurset?
Kurset er særlig rettet mot ansatte i offentlig sektor, og kan være aktuelt for ansatte som jobber i rådmannens stab, HR-avdeling, planavdeling, NAV, med videre.

Kursopplegg
Kurset består av en dagssamling med workshop og forelesere med ekspertkompetanse på sine respektive felt. Samlingene vil fokusere på de ulike grunnlagene for likestilling og diskriminering, og hver bolk er bygget opp på følgende tre komponenter:

  • Fakta og kunnskap
  •  Kompetanse
  •  Erfaringsutveksling

 
Samlingsoversikt

26. februar: Nasjonale føringer for likestillings- og diskrimineringsarbeid
19. mars: Likestilling i praksis – rollen som tjenesteyter og arbeidsgiver
23. april: Mangfold, likeverd og inkludering i rekruttering og tjenesteyting
28. mai: Vi er alle like, men likevel forskjellige

Utbytte
Ved kursslutt skal deltakerne sitte igjen med en god og bred forståelse for hele likestillingsfeltet, og ha flere verktøy for hvordan de på en kostnadseffektiv og planmessig måte kan jobbe med likestilling og mangfold, oppfylle aktivitets- og redegjørelsesplikten, samt bli bedre, mer effektive tjenesteprodusenter.

Kurset er et betalingskurs med mulighet for utstedt diplom ved fullført kurs.

Senteret vil sende ut brosjyrer med mer info over nyttår, og en egen side vil bli opprettet på våre hjemmesider. Huk av datoene allerede nå.

 

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no