Programmet Heltidsnettverket i Agder, et tiltak mot deltidsarbeid

Andel kommunale heltidsstillinger

«Flertallet av kommuneansatte i Kristiansand-regionen jobber deltid. Nye tall Fædrelandsvennen presenterer, skaper sjokkbølger hos politikere» kan vi lese i dagens fvn.

Videre presenterer fvn en tabell som viser prosentfordelingen mellom noen av kommunene på Agder. Alle scorer godt under landsgjennomsnittet. Birkenes kommer dårligst ut med kun 31% heltidsstillinger, mens Songdalen ligger på 55%.

Senteret jobbet i 2012 med prosjektet «likestilte kommuner». Basert på erfaringer fra dette prosjektet, samt ønsker fra flere av kommunene som deltok, har senteret utviklet et Heltidsnettverk rettet mot helse- og omsorgssektoren.

Nettverket er forsknings- og kunnskapsbasert. Det betyr at kommunene som blir med på eget initiativ og/eller i samarbeid med Senter for likestilling/Agderforskning fremskaffer kunnskap om egne utfordringer. Vi bringer inn relevant forskning og forskere inn i nettverkssamlingene. Kommunene som blir med får et kort introduksjonskurs om likestilling og heltid/deltid. Kommunene forplikter seg til å setter ned en prosjektgruppe. Dette gir legitimitet og forankring blant ledere, tillitsvalgte og avdelingsledere internt i kommunen.

Vi kombinerer Likestillingsforum og nettverkssamling for å sikre det faglige fokuset til nettverkssamlingen. Likestillingsforum vil som alltid være åpent for alle. Den etterfølgende nettverkssamlingen vil kun være åpen for deltakerne i heltidnettverket.

Det vil arrangeres 3-4 nettverkssamlinger i året, 3 ganske korte og 1 av noe lenger varighet. Det gjenstår to nettverkssamlinger i 2016. 1. september og 1. desember.  Dersom du ønsker å vite mer om Heltidsnettverket og melde på din kommune, ta kontakt med asta.l.einstabland@uia.no  eller telefon 90938856/ 38 14 16 02

 

 

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no