Prosjekt om nordisk likestillingspolitikk og europeisering

Senteret har fått midler fra NIKK (Nordisk information för kunnskap om kön) til å holde en to-dagerskonferanse, to nettverkssamlinger og produsere en vitenskapelig publikasjon å belyse nordisk likestillingspolitikk i forhold til europeisering, og omvendt europeisk likestillingspolitikk i forhold til nordiske modeller.  Med disse aktivitetene ønsker senteret og Universitetet i Agder å blant annet øke kunnskapen og skape debatt om moderne likestillingspolitikk. Ikke minst er det viktig å skape bevissthet om gode og dårlige tiltak og virkemidler i nordisk og europeisk likestillingspolitikk i den brede offentligheten, men også i viktige politiske og byråkratiske miljøer.   En sentral moment i nordisk likestillingspolitikk har vært å gi menn og kvinner samme muligheter til makt og innflytelse i politiske, økonomiske og kulturelle arenaer, men også gi menn og kvinner samme muligheter til å være omsorgspersoner. Senteret og Universitetet i Agder søker å samle inn forskning fra Norden som viser sammenheng mellom ulike tiltak innenfor en helhetlig likestilling eller mainstreaming, som søker å bryte ned forskjellene i makt og innflytelse, oppgaver og roller mellom kjønnene på samtlige samfunnsområder. Begrepene omsorgslikestilling og maktlikestilling fanger inn noen hovedelementer i mainstreaming. I denne sammenheng er spørsmålet hvor vellykket mainstreamingen har vært som politikk? Har politikerne greid å skape likestilling for menn på omsorgsområder og likestilling for kvinner på arenaer der samfunnsmakt- og innflytelse utøves? Eller har likestillingspolitikken blitt pulverisert og begrenset til visse sektorer? De tre stipendene vi har utlyst til masterstudenter er en del av dette prosjektet. Du kan lese mer om stipendene her.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no