Prosjektmidler til arbeid med universell utforming

Teksten er klippet fra www.kommunalteknikk.no
Foto hentet fra http://terrahus.no/universell-utforming-av-bolig/

Foto hentet fra http://terrahus.no/universell-utforming-av-bolig/

Nå lyses det ut nye prosjektmidler til kommuner og fylker som ønsker å arbeide med universell utforming.
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har stilt midler til disposisjon for videreføring av kommunalrettet arbeid med universell utforming. Dette er tenkt som en ettårig videreføring med det nasjonale arbeidet, i påvente av en ny handlingsplan for universell utforming.
Fylkesmenn, fylkeskommuner og kommuner kan melde sin interesse for å delta. Det ytes tilskudd på 100 000 kroner per fylke til aktiviteter på regionalt nivå. Kommunene kan gis et tilskudd på 50 000 kroner. Departementet vil prioritere kommuner som ikke har deltatt i Nasjonalt utviklingsprosjekt for universell utforming i fylker og kommuner 2009-2013. Frist for innmelding av aktiviteter er 20. august 2014.
Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no