Prosjektrapport NEW Facts klar

Klikk bildet for å laste ned rapporten

Det er med stor glede at vi offisielt kan videreføre pressemeldingen fra NEW og Agderforskning om at deres rapport "NEW Facts - kartlegging av kvinner i prosess- og olje-/gassindustri på Sørlandet" er klar. Under er pressemeldingen gjengitt, samt en lenke til rapporten.

 

-Vårt viktigste funn er at NODE-klyngen og Eyde-nettverkets bransjer består av bedrifter hvor kvinner jobber relativt mye, trives meget bra på jobb og samtidig mener at de har funnet en bærekraftig balanse mellom arbeids- og familieliv, sier daglig leder i Eyde-nettverket, Helene Falch Fladmark. 
Undersøkelsen er gjennomført av Agderforskning ved prosjektleder May-Linda Magnussen. Resultatene viser at kvinner i NODE og Eyde-bedriftene trives godt i mannsdominerte bransjer og at de opplever å ha et godt hverdagsliv.

- Dette er nyttig informasjon for en region som har behov for å øke sin arbeidsstyrke. For bedrifter i NODE er rekruttering en meget viktig sak på agendaen nå og i tiden fremover, og bedriftene trenger kompetente medarbeidere av begge kjønn, sier daglig leder i NODE, Kjell O. Johannessen.

Rekruttering av høyt utdannede kvinner
Undersøkelsen viser også at det kan lønne seg å ha fokus på å rekruttere høyt utdannede kvinner, fordi disse ofte har en høyt utdannet partner. Sjansen er mye høyere for å få en høyt utdannet partner med på lasset dersom man rekrutterer en høyt utdannet kvinne, i stedet for en mann.

- Det er interessant å lese at kvinner i våre bransjer trives veldig godt og er med på å utfordre gamle tanker om at tradisjonelle kvinneyrker gir mer tid til familie. Det ser ut til at jobb i våre bransjer er mer familievennlig enn man har trodd, uttaler Helene Falch Fladmark. 

Om undersøkelsen
Undersøkelsen bidrar med kunnskap til eksisterende regionalt og nasjonalt arbeid for å få flere jenter og kvinner til å velge realfaglige og teknologiske utdanninger og yrker. Planen er at et senere prosjekt skal munne ut i konkrete tiltak. I tillegg jobbes det videre med prosjekter i NEW der man vil benytte resultatene fra undersøkelsen.

Undersøkelsen er iverksatt av NEW (NODE EYDE WOMEN), som er et nettverk for kvinner i Eyde- og NODE-bedriftene. Nettverket jobber for å beholde og bedre karrieremulighetene for kvinnene som allerede finnes i medlemsbedriftene, og for å rekruttere flere kvinner til bransjene. NEW sin visjon er å bidra til utvikling av Sørlandet med utgangspunkt i kvinners ståsted, erfaring og kompetanse. NEW støttes av Innovasjon Norge, VRI Agder, og Sørlandets kompetansefond og senter for likestilling.

For ytterligere informasjon om NEW og pågående prosjekter se her:
www.nodeproject.no/161/new

For mer informasjon om NODE-klyngen, se her:
www.ncenode.no

 For mer informasjon om EYDE-nettverket, se her: 
www.eydenettverket.no

 

For ytterligere kommentarer eller informasjon, vennligst kontakt:

  • Kristin Wallem Timenes, leder i prosjektgruppen NEW Communications: Mobil 950 42 117 
  • Helene Falch Fladmark, Eydenettverkets representant i styringsgruppen i NEW og daglig leder i Eyde: Mobil 480 10 532

 

 

 

 

 

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no