Prøveforelesning om makt, menighet og likestilling

Foto: Uia.no

Ottar Michaelsen disputerer for ph.d. graden i religion, etikk og samfunn. Avhandlingens tittel; "Hvem koker kaffen, og hvem forkynner ordet? En studie av endringer i det sørlandske kristenliv med tanke på makt og likestilling mellom kvinner og menn"

 

Avhandlingen er en religionsosiologisk studie av endringer i det religiøse liv på Sørlandet i et 40-årsperspektiv, med vekt på å kartlegge og analysere endringer i forbindelse med makt og likestilling mellom kvinner og menn. Studien er forankret i forskningsprosjektet “Gud på Sørlandet – mer venn og mindre allmektig?”, hvor det har vært forsket på endringer ved forskjellige sider av det sørlandske kristenliv. Michaelsen har en interesse både for hvilke endringer som har skjedd, og hvordan betingelsene for endringer i menighetslivet på Sørlandet er, ut i fra et kjønnsperspektiv.

Du kan lese mer om avhandlingen på kilden.forskningsrådet.no

 Velkommen til  prøveforelesningen torsdag 10. mai kl. 14.15 i B1001

Vel møtt.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no