Rapport om likestillingsarbeid

Ny rapport: Likestillingsarbeid. Prosesser og tiltak (pdf) av May-Linda Magnussen, Agderforskning.

  • Denne rapporten er skrevet for å inspirere og gi gode tips til likestillingsarbeid
  • I en region hvor kvinner er relativt lite tilstede i arbeidsliv og politisk liv, er bevisst arbeid for økt likestilling helt nødvending for at vi skal kunne utnytte de menneskelige ressursene våre og sikre demokrati og medbestemmelse
  • Likestilling handler om langsiktig, bærekraftig samfunnsutvikling
Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no