Forskerforum – Tenåringer med kronisk sykdom og kjønnede praksiser

Vi relanserer forskerforum, nå for forskere, av forskere.

Re-lansering av forskerforum

Likestillingsforum og forskerforum har kanskje blitt litt for like og har dermed rettet seg mot de samme menneskene, og delvis «konkurrert» med hverandre. Nå prøver vi noe nytt, nemlig å forbeholde forskerforum for nettopp forskere/stipendiater/masterstudenter med interesse for kjønn og likestilling. I forskerforum får man mulighet til å presentere noe man har lyst på innspill på, og det er også mulig å sende ut noe skriftlig i forkant dersom man ønsker det.

 Vi ønsker forskerne hjertelig velkommen til vårens første forskerforum torsdag 15.mars:

Tenåringer med kronisk sykdom og kjønnede praksiser.

Thomas Westergren vil presentere sin masteroppgave om gutters håndtering av astma. Thomas avsluttet sin master i helsefag ved Universitetet i Agder i juni 2011. Han har tidligere arbeidet som sykepleier ved barnemedisinske sengeposter både ved Rikshospitalet og Sørlandet sykehus. For tiden er han prosjektleder i Fritt Valg – 10-årssatsingen for likestilling på Sørlandet. Den 15.mars kommer han til forskerforum for å fortelle om sin studie av hvordan tenåringsgutter med astma gjør kjønn, og hvordan dette innvirker på helse og sykdom.

Thomas åpner vårens første forskerforum

 Studien beskriver informantenes vaner knyttet til det å leve som tenåringsgutt og astmatiker. Guttene gjør seg til menn, og forholder seg til komplekse konkurrerende faktorer. Deres prioriteringer og vaner knytter seg i stor grad til å gjøre seg til ikke-astmatiker, og de tilpasser seg sin kontekst basert på det de tar for gitt, selv om dette tilsynelatende kommer i konflikt med legens og foreldrenes ønsker. I forhold til fysisk aktivitet, som også er en av målsettingene i helsevesenet, lever guttene i stor grad opp til dette for å gjøre sin sykdom ubetydelig. Men i forhold til regelmessig selvmedisinering, som er den andre grunnpilaren i behandlinger fra helsevesenet, nedprioriterer guttene dette til fordel for andre praksiser. De gjør seg avhengig av andre, samtidig som de også dyrker og forteller om vaner og idealer som knytter seg til å være avslappet, selvstendig og sterk.

 

Når: 15.mars kl. 11-13
Sted: Agderforsknings lokaler i Kunnskapsparken
Lunsj vil bli servert.

Påmelding innen tirsdag 13.mars: https://eras.uia.no/reg.php?id=581

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no