Referat fra Likestillingsforum 23. oktober


På dagens Likestillingsforum snakket Nina Jon fra Reform om omsorgsfulle gutter og tekniske jenter til et tjuetalls tilhørere. Nina Jon har doktorgrad i kriminoligi fra universetet i Oslo og er forfatteren av kunnskapsdelen av Stortingsmeldingen om menn mannsroller og likestilling.

I romanen Populærmusikk fra Vittula er mennenes store frykt å bli knapsu – altså kjerringaktig. Problemet er at i moderniteten krysses tradisjonelle kvinnesysler som sying, husarbeid med maskinene, mannens domene. Da blir det noen litt komiske problemstillinger: Er det kjerringaktig å støvsuge bilen? Moderniteten fører til økt strev med å vise at man er en ekte mann.

Vi rydder verden i kjønn. Vi plasserer alle (uten å tenke over det) i en mannlig eller kvinnelig "bås". Er man i tvil kjenner mange et ubehag. Det fins ulike kulturelle forventninger til kvinner og menn. Hvis man går tilbake til 50- og 60-tallet så ser man at spesielt jenter og kvinners handlingsrom har økt betraktelig. Jenter trenger ikke sitte stille lenger, men kan gjøre "alt" som gutter gjør.

Mannsrollen er også utvidet, en mann med barnevogn var et skjeldent syn på 50-tallet. Man kan nå være både maskulin og omsorgsfull. Før var jenter venner på èn måte (snakke sammen), og gutter sammen med venner på en annen måte (aktiviteter). Nå er det også slik at gutter og menn også "snakker vennskap".

Men handlingsrommet for menn har utviklet seg mindre enn kvinners. Nina Jon viser til Fritt Valg-forprosjektet i Agder som viste at jenter i videregående skole kan tenke seg å bli "alt" når det gjelder yrker, mens gutter ser for seg tradisjonelle yrkesvalg som snekker, brannmenn og ledere.

Som kriminolog er Nina Jon opptatt av unge marginaliserte gutter, og deres kriminelle løpebane som et uttrykk for å fremstå som maskulin. Man er ikke kriminell fordi man er mann, man er kriminell for å bli mann. Ved å gjøre brekk og innbrudd viser man seg frem som "en handlingens mann". Man tilegner seg en "Cowboymaskulinitet". Man er mann så det holder.

Etter foredraget var det diskusjon.
Neste likestillingsforum er 18. desember
På dette likestillingsforumet kommer Helge Svare, seniorforsker ved Arbeidsforskningsinstituttet, til likestillingsforumet for å presentere sin forskning om mannlige ansatte i pleie og omsorg.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no