Referat – møte med Praxis Sør

Møte ang. Praxis Sør (Anne Halvorsen, May-Linda Magnussen og Birgitte Kleivset)
10.august 2007.

Bakgrunn: Senteret begynte som konkrete prosjekter.

Formål: knytte forskning, utdanning og praksis nærmere sammen.

Organisering:
• Styringsgruppe (2 dekaner, 2 representanter fra foraene, koordinatorer),
• Koordinator
• Fire fora (samarbeidspartnere/medlemmer, hvert forum har sin koordinator).
o PRAXIS-barnevern,
o PRAXIS-familievern,
o PRAXIS-sosial / HUSK
o PRAXIS-helse og omsorg

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no